רו"ח כפיר אברהם

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים:
דוח שנתי הוא מסמך המשקף למס הכנסה את פרטי ההכנסות של נישום מכל המקורות, לשנת המס. באמצעות הדו”ח, מס הכנסה מבצע מעקב אחר פעילותו הפיננסית של הנישום ומחשב את המס הסופי בו הוא חייב בגין אותה שנה.

מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה?
עוסק פטור, עוסק מורשה, אדם בעל הכנסות משכר דירה במקרה מסוימים, בעל שליטה בחברה, שכיר עם הכנסות גבוהות מעל כ- 640 אלפי ₪ ועוד.

מה כולל הדוח השנתי?
את כל סוגי ההכנסות שהיו לנישום (בעל העסק) באותה שנה קלנדרית (1/1 – 31/12), כולל הכנסות של בן/בת הזוג (התא המשפחתי כולו), כגון: הכנסה ממשכורת, מעסק, משוק ההון, מקצבאות, משכירות וכו’.

עד מתי ניתן להגיש דוח שנתי?
עד ה-30/4 בשנה העוקבת במידה ואינך נדרש בדיווח מקוון, או עד 31/5 בשנה העוקבת במידה והנך נדרש בדיווח מקוון.
איחור במועד ההגשה גורר קנסות כבדים.

על מה משפיע הדוח השנתי?
על הסכומים שישולמו בפועל למס הכנסה ולביטוח לאומי!


דיווח ותכנון חכם יכול לחסוך לכם אלפי שקלים בשנה!


השירות המוצע ע”י רואה חשבון כפיר אברהם:

  • עריכה והכנת דוח שנתי למס הכנסה, לרבות הנספחים הרלוונטיים.
  • הגשת הדוח השנתי לפקיד השומה הרלוונטי בהתאם לשייכות לסניף לפי כתובת העסק.
  • לדאוג למיצוי כל הטבות המס המגיעות לכם, על מנת להקטין את תשלומי המיסים לסכום המינימלי ככל שניתן.
  • בדיקה יסודית של כל ההוצאות, לרבות הוצאות מוכרות שלא תמיד בעלי העסקים מודעים להן.
  • מיצוי מלא של הטבות מס הניתנות ע”י הפקדה עצמאית לקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח חיים ועוד.
  • מיצוי מלא של נקודות הזיכוי האישיות (מצב משפחתי, מצב רפואי וכו’).
  • הבחנה בין ניכוי מס לזיכוי מס, ובדיקת המסלול האידיאלי והמשתלם ביותר בשבילכם.
  • מעקב מול רשויות המס תוך ליווי אישי ומקצועי, עד לקבלת השומה והחזר המס לחשבון הבנק (במידה ומגיע החזר).
  • ראש שקט ומניעת הסתבכויות מיותרות עם רשויות המס.
שלחו לנו וואטסאפ
Call Now Button