רו"ח כפיר אברהם

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

בשלב הראשון נקיים פגישה כדי להבין ולאפיין את הצרכים שלך, לאחר מכן נלווה אותך בכל התהליכים במהלך החיים העסקיים, ביניהם נמליץ לך על מגוון פתרונות וכלים לרבות סיוע ביישומם.
משרדנו מלווה עסקים רבים ושותף לדרך, אנו רואים את התמונה הגדולה כך שנוכל לסייע לך להוציא מהכוח אל הפועל את האסטרטגיה העסקית שלך, יש לנו ניסיון עשיר ומגוון.שנה.

דוח מס שנתי ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301). 
זהו דוח המציג ומפרט את כל ההכנסות בארץ ובחו”ל, מכל המקורות, לאותה שנת המס.
למעשה דוח זה מגדיר את המס הסופי שעלינו לשלם. חשוב לציין כי כלל ההכנסות אשר עליהן קיים מיסוי מחושבות ע”פ סה”כ ההכנסות של אותה שנת המס בלבד. כתוצאה מכך, עלינו להבין כי ברגע שסך ההוצאות המוכרות גבוה יותר, כך סכום המס יהיה קטן יותר.
שנת המס היא קלנדרית ומחושבת מה-1 בינואר של כל שנה ספציאפית עד ל- 31 לדצמבר של אותה השנה.

באופן עקרוני, הגשת הדו”ח השנתי ליחיד היא עד 30/04 בשנת המס העוקבת ובמקרה של הדו”חות הכספיים לתאגיד התאריך להגשה הוא עד 31/05. כאשר עובדים עם משרד רואה חשבון המייצג אתכם, אנו יכולים בקלות להשיג הארכת זמן ודחייה בהגשת הדו”חות השנתיים, לצורך איסוף נתונים נוספים או פשוט כי לא הספקתם להכין את כל הניירת.

כן, בהחלט!
אנחנו חיים כיום בעולם דיגיטלי בו ניתן לגשר בלי שום בעיה על מרחקים גאוגרפיים.
משרדנו מספק שירותי ראיית חשבון דיגיטליים, המאפשרים לך ליהנות מהשירותים שלנו למרות הריחוק הגאוגרפי.
המשרד עובד עם תוכנות דיגיטליות לרבות מערכת להחתמת מסמכים מרחוק באמצעות קישורים במסרון (SMS). בכך השירות שיינתן לכם יהיה כמובן יעיל, מהיר ומקצועי.
היתרון עבורכם הוא בעיקר חיסכון בזמן הגעה והקפצת “ניירת” למשרד, הכל נעשה אונליין באמצעות אפליקציה ותוכנה ייעודית שיספק לכם המשרד.

כשבעל עסק מבקש לעזוב את רואה החשבון שלו, יש לזה בדרך כלל סיבות אמיתיות, כגון:
תקשורת לקויה, מהלכים לא מקצועיים או היעדר זמינות.
אלו הן לרוב הסיבות, בגללן מבקש בעל העסק לשכור את שירותיו של רואה חשבון אחר.
כל בעל עסק צריך לקחת בחשבון שמגיעים לא אחת למצב בו השתנו צרכי העסק עקב התפתחותו ויתכן שרואה החשבון הנוכחי אינו מתאים לעסק במצבו החדש.

תהליכי קבלת החלטות עסקיות חייבות להתבצע מתוך ראיית טובת העסק ולא כדאי לערב שיקולים רגשיים וזרים.

בכל מקרה בו מגיע אלינו לקוח חדש, אנחנו לוקחים על עצמנו את הטיפול והאחריות גם לתקופות העבר כך שהלקוח שלנו לא ישאיר חלל ריק בהגיע למשרדנו.

המחוקק קבע שאם אתה “עוסק” קטן, המחוקק מוכן להוציא אותך מהחוק. אם המחזור השנתי שלך הוא עד כ 100,491 ש”ח (מעודכן לשנת 2020) אתה עוסק קטן ונחשב לעוסק פטור.
הנימוק לקביעת עוסק פטור – יעילות המערכת. כדי שהעוסקים הקטנים לא יצטרכו להגיש דוחות למע”מ בכל חודשיים ולהיות חשופים לסנקציות פליליות.

עוסק פטור לא גובה מס עסקאות מהלקוחות שלו ולא מנכה מס תשומות מהפעילות שהוא עושה והעסקאות שלו פטורות.
כל עסקאותיו פטורות ממע”מ לפי סעיף 31(3) ולכן הוא אינו רשאי לנכות מס תשומות לפי סעיף 41.
כלומר, עוסק פטור מוציא רק קבלות ללקוחותיו, לא גובה מהם מע”מ ולא מנכה מס תשומות.

יש רשימה בתקנות של גורמים שלא יכולים להיות עוסק פטור. בד”כ בעלי מקצועות חופשיים שאצלם הערך המוסף הוא מאד גבוה.
תקנה 13 לתקנות הרישום קובעת רשימה של עוסקים שלא רשאים להיות עוסקים פטורים: מקצועות חופשיים (עורכי דין, רואי חשבון, מתוכיים וכד’), חברות, סוחרים ומתווכים במקרקעין, סוחרים ומתווכים בענף הרכב.

 

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים (נכון לשנת 2020 הסכום הוא 100,491 ₪ לשנה). הסכום מתעדכן אחת לשנה על פי עליית מדד המחירים לצרכן.
הגדרתו של מושג זה בחוק מס ערך מוסף (להלן מע”מ), נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים, תוך הגמשת חלק מהבירוקרטיה הכרוכה בכך. בתיקון 23 לחוק מס ערך מוסף (1/7/2002), בוטלה הגדרתו של “עוסק זעיר” ו”עוסק זעיר פטור”, וכיום הגדרת “עוסק פטור” מחליפה את הגדרת “עוסק זעיר פטור” שהייתה נהוגה בעבר. כלומר, ביום שבו מחזור העסקאות (ההכנסות) עובר את הסך של 100,491 ₪, יש לפנות למע”מ, להודיעם על כך ולהפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה.

הצהרת הון, הנקראת גם טופס 1219 היא למעשה מסמך המשקף את תמונת המצב הכלכלית ליום מסוים (בדרך כלל ל-31 בדצמבר של השנה הקודמת), ומכילה בתוכה פירוט מקיף על ההון העסקי והפרטי של האדם. כלומר, אם פתחתם את העסק בשנת 2020, הצהרת ההון הראשונה שתמלאו תתייחס לתאריך ה-31.12.2019 .

הצהרת הון היא אחד הכלים המרכזיים של רשויות המס, המסייע לבדוק שההכנסות המדווחות בדוח השנתי הינן נכונות והגיוניות, בהתאם לנכסים המדווחים בהצהרת ההון. למעשה, הצהרת הון היא האמצעי של מס הכנסה לוודא שאתם משלמים מיסים כראוי ולא בוחרים להעלים חלק מההכנסות, באמצעות ביצוע השוואה בין ההון שבהצהרה הראשונה לבין ההון בהצהרה שבאה אחריה לאחר כמה שנים. ההשוואה בוחנת האם חל שינוי בגידול ההון במהלך השנים, ובמידה ונמצא שינוי משמעותי ללא מקור ומתן הסבר הגיוני לכך, מס הכנסה תטיל על ההפרש מס “שומת הפרשי הון”.
במילים אחרות, מס הכנסה עוקב אחרינו ע”י השוואה בין ההצהרה הנוכחית להצהרה הקודמת. הבעיה מתחילה כאשר הגידול בהון לאורך השנים, גבוה מסך ההכנסות שדווחו בדוחות השנתיים של שנים אלו, ואז עולה החשד של העלמת הכנסות.

קיימת חשיבות רבה בהכנת הצהרת הון מדויקת ככל הניתן, ולא לשכוח לציין את כל הנכסים והתחייבויות הקיימים לבעל העסק. הכנת הצהרת הון מדויקת ונכונה מונעת שאלות וברורים מיותרים בהמשך מצד רשויות המס.

הצהרת הון ראשונה היא החשובה מכולן, משום שהיא מהווה את הבסיס לבדיקת הצהרות ההון העתידיות. לכן, ההמלצה החשובה ביותר היא להיעזר ברואה חשבון, במיוחד בהצהרה הראשונה.

שלחו לנו וואטסאפ
Call Now Button