כפיר אברהם רואה חשבון

מאמרים מקצועיים

הוצאות מוכרות בעסק

הוצאות מוכרות / מותרות בניכוי:
מהי הוצאה מוכרת? מה ההבדל בין הוצאה פירותית להוצאה הונית ומהי הוצאה טרום עסקית?

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים

בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים), התש”ן – 1990 נקבעו מספר תנאים מצטברים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל

קנסות גירעון

קנסות גירעון – רשות המיסים (מענקי השתתפות בהוצאות קבועות).

עצמאים ועובדים מהבית?

עצמאים שעובדים מהבית, נהנים מיתרונות רבים ביניהם – נוחות, חיסכון בעלויות ונגישות טכנולוגית. בנוסף לכך, מי שעובד מהבית, זכאי לנכות הוצאות נוספות שלא היו ניתנות לניכוי, במקרה בו היה שכיר.

שלחו לנו וואטסאפ
Call Now Button